Om Oss

Som försäkringsförmedlare arbetar vi med hela marknadens utbud i vårt sortiment. Samtliga försäkringsbolag och fondkommissionärer med ett fåtal undantag finns hos oss, allt för att vi skall kunna jämföra och hitta de olika bolagens styrkor och lägsta priser då inget bolag är bäst på allt.

Vi är aldrig ett fördyrande mellanled. Oftast gäller t o m ett lägre pris hos oss än direkt via banken och försäkringsbolaget. Detta då vi genom vår organisation prispressar våra leverantörer.

Vi jobbar nära både privatpersonen och företagaren med familj. Vi är experter på de upplägg där skatt påverkas av försäkring och penningplacering därtill.

Vi arbetar även nära medelstora och stora företag i frågor kring tjänstepension och försäkring inom kollektivavtal, övertalighetsfrågor, expatriat, gränsgångarfrågor mm.

Vi har ett brett kontaktnät för frågor kring juridik, skatter och HR som rör pension och försäkring.

Mer information

Samarbeten
Juridisk information
Klagomål och reklamationer
Integritetspolicy för Vågen Försäkringsbyrå AB

.

.