Om oss

Som försäkringsförmedlare arbetar vi med stora delar av marknadens utbud i vårt sortiment.

Svenska Försäkringsbolag och fondkommissionärer med ett fåtal undantag finns hos oss, allt för att vi skall kunna jämföra och hitta de olika bolagens produkters styrkor då inget bolag är bäst på allt.

Du är i goda händer

Som kund till Vågen Försäkringsbyrå AB är du i goda händer. Av oss kan du alltid förvänta dig rätt försäkringslösning för just ditt behov till rätt pris. Som kund kan du även förvänta dig en personlig rådgivning av hög kvalitet.

Våra rådgivare är specialister inom pensions-, försäkrings- och placeringsmarknad, som ställer allt större krav och ansvar på både oss som förmedlare och dig som kund. Vågen Försäkringsbyrå AB bildades 1987. Alla anställda har olika bakgrunder och med lång erfarenhet från bank och försäkring, vilket ger oss en bred kompetens inom finansiell rådgivning.

Vi bevakar och analyserar dina intressen för att optimera din ekonomiska situation och ge dig tid över till annat nu och i framtiden! Vi tillhör idag en serviceorganisation för fristående rådgivare som heter Hjerta, vilket innebär att vi med lokal närvaro kombinerar den stora organisationens tyngd med den lilla aktörens service och lyhördhet.

Försäkringsförmedling är en tillståndspliktig verksamhet och för att få bedriva denna ställs ett flertal krav på oss som bolag, men också på de enskilda försäkringsförmedlarna. Bl a ska vi som förmedlar försäkringar och ger finansiella råd ha en bred försäkringskunskap, besitta relevant kunskap inom juridik och ekonomi samt även ha praktisk erfarenhet. Våra rådgivare har genomgått adekvata utbildningar och har de licenser och erfarenhet som krävs.