Juridisk Information

Försäkringsförmedlare

Vågen Försäkringsbyrå AB
Box 1103
S-262 22 Ängelholm

Telefon: 0431 417270
Fax: 0431 24015
E-post: info@vagen.se

Registrering och tillsyn

Vågen Försäkringsbyrå AB är registrerat hos Bolagsverket för förmedling av livförsäkring, fondandelar.
För kontroll av registrering, kontakta Bolagsverket, som är registermyndighet för försäkringsförmedlare.

Bolagsverket
851 81 SUNDSVALL
bolagsverket@bolagsverket.se
Tel: 060-18 40 00
Fax: 060-12 98 40
http://www.bolagsverket.se

För kontroll av tillstånd, kontakta Finansinspektionen som är tillsynsmyndighet för försäkringsförmedlare:

Finansinspektionen
Box 7821
103 97 STOCKHOLM
finansinspektionen@fi.se
Tel: 08-787 80 00
Fax: 08-24 13 35
http://www.fi.se

Försäkringsförmedlingen

Priset för försäkringsförmedlingen varierar beroende på vilken försäkringsprodukt respektive försäkringsgivare Du väljer. Vänligen kontakta Din försäkringsförmedlare för mer detaljerad information.

Anknutet Värdepappersombud

Vågen är ett så kallat anknutet värdepappersombud till Garantum Partner AB och har rätt att marknadsföra investeringstjänster för Garantum Partner AB:s räkning. Vågen får vidare mottaga och vidarebefordra instruktioner eller order avseende investeringstjänster och finansiella instrument. Vågen får även tillhandahålla investeringsrådgivning avseende investeringstjänster och finansiella instrument.

Ansvarsförsäkring

Ansvarsförsäkring för försäkringsförmedling finns tecknad hos:

AIG Europé Limited Box 3506
103 69 Stockholm
Tel: 08-506 920 00

Om du som kund drabbas av en skada eller en ekonomisk förlust där du anser att Vågens Försäkringsbyrå AB agerande har vållat denna har du möjlighet att rikta krav direkt mot AIG Europé Limited. Om du vill göra anspråk på skadestånd måste du dock underrätta Vågen Försäkringsbyrå AB om detta inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt att en skada har uppkommit.

Den högsta ersättning som kan betalas ut för en skada som gäller försäkringsförmedling anges i Vågen Förköpsinformation. När det gäller en skada avseende förmedling eller investeringsrådgivning rörande investeringsfonder är den högsta ersättning som kan betalas ut för en skada anges i Vågen Förköpsinformation.

 

 Läs vår fullständiga Förköpsinformation.

pdfLadda ner vår Förköpsinformation här